Montaż okna dachowego w blachodachówce

Montaż okna dachowego w blachodachówce
Autor: Tomasz Herner Montaż okna dachowego w blachodachówce - konstrukcja modelowa, na której wykonano pokazowy montaż

Montaż okna dachowego w blachodachówce może wykonać niemal każda ekipa dekarska, jednak inwestorzy coraz częściej, chcąc zmniejszyć ryzyko błędu, zlecają je firmie certyfikowanej przez producenta okien, który we własnym zakresie weryfikuje umiejętności jej pracowników.

Jak montować okna dachowe? Najlepiej osadzać je równocześnie z kryciem połaci dachowej, ponieważ ułatwia to prace montażowe i zmniejsza ryzyko wystąpienia nieszczelności i uszkodzeń pokrycia; istnieje też możliwość późniejszego montażu okien – w gotowym dachu.

Montaż okna dachowego w blachodachówce - instrukcja

Montaż okna dachowego w blachodachówce zaczynamy od zamocowania ościeżnicy. Przed jej wbudowaniem należy wyjąć z niej skrzydło, otwierając je i obracając o 180º, przy czym konieczne jest odblokowanie zawiasów. W tym celu trzeba nacisnąć ich blokadę aż do kliknięcia – dopiero wtedy będzie możliwe oddzielenie skrzydła od pozostałej części okna.

Kolejnym krokiem podczas montażu okna dachowego w blachodachówce jest rozmieszczenie kątowników montażowych, które przeważnie dołączone są do zestawu, mocowane na dole i górze ramy. Następnie, po ustaleniu dokładnej wysokości, na której będzie umieszczona stolarka, należy do konstrukcji dachu tymczasowo przytwierdzić specjalną łatę podpierającą ościeżnicę w trakcie instalacji. Ważne jest, aby zachować przy tym dużą staranność i sprawdzić za pomocą poziomnicy, czy element został równo przymocowany.

Montaż okna dachowego w blachodachówce
Autor: Blachy Pruszyński Montaż okna dachowego w blachodachówce: 1) odblokowywanie zawiasów przed zdjęciem skrzydła, 2) montaż kątowników na ościeżnicy.
Montaż okna dachowego w blachodachówce
Autor: Blachy Pruszyński Montaż okna dachowego w blachodachówce: 3) tymczasowy montaż łaty podpierającej ościeżnicę.

Następnym etapem montażu okna dachowego w blachodachówce jest przygotowanie otworu w połaci. Trzeba go wykonać tak, aby zachowane były odpowiednie odstępy pomiędzy oknem a materiałem pokryciowym. Zaleca się zachowanie następujących odległości:

  • przy pokryciu blachodachówką – 80 mm na dole, 30–60 mm wzdłuż boków, 60–150 mm nad oknem,
  • pokryć płaskich – 0–40 mm na dole, 30–60 mm wzdłuż boków, 60–150 mm nad oknem.
Montaż okna dachowego w blachodachówce
Autor: Blachy Pruszyński Montaż okna dachowego w blachodachówce: 4) przygotowanie otworu dla pokryć profilowanych, 5) przygotowanie otworu dla pokryć płaskich.

Jak montować okna dachowe w zależności od szerokości ościeżnicy i rozstawu krokwi

Jeżeli szerokość okna dachowego jest zgodna z rozstawem krokwi, nie dochodzi do ingerencji w konstrukcję więźby poza wycięciem łat w miejscu, w którym ma ono być zlokalizowane. Najlepiej dobierać szerokość ościeżnicy tak, by była od 2 do 6 cm mniejsza od rozstawu krokwi, dzięki czemu podczas montażu między nimi a ramą pozostaje 1–3 cm wolnego miejsca, które należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym, najczęściej wełną mineralną. Nawet wtedy, gdy okno dachowe ściśle przylega do krokwi, nie ma niebezpieczeństwa, że nie zostanie właściwie zaizolowane termicznie. Montaż obróbek okna dachowego, inaczej szpalet, ułatwia rowek, który znajduje się w konstrukcji ościeżnic. Pomiędzy szpaletą a krokwią i w jej połączeniu z ościeżnicą również umieszcza się materiał termoizolacyjny.

Sytuacja nieco się komplikuje, gdy wymiary okna dachowego odbiegają od odległości między krokwiami, np. szerokość jest znacznie mniejsza. Wtedy przytwierdza się je do łat montażowych, wstawianych między krokwie równolegle do tych służących do mocowania pokrycia dachowego. Elementy te powinny mieć szerokość 3–4 cm i to do nich, za pomocą kątowników, przytwierdza się ościeżnicę. W przypadku gdy okno dachowe jest znacznie węższe niż rozstaw krokwi, konieczny może się okazać montaż krokwi pomocniczych umieszczonych z jednej lub obu stron okna, mocowanych do krokwi konstrukcyjnych. Łaty montażowe można wtedy przykręcić bezpośrednio do elementów konstrukcji dachowej albo użyć drewnianych podkładek. Innego postępowania wymaga okno szersze – konieczne jest usunięcie fragmentu krokwi. Konieczność takiej ingerencji w konstrukcję dachu budzi najwięcej wątpliwości inwestorów, wymaga bowiem wstawienia wymianów, czyli belek przenoszących obciążenie z wyciętej krokwi na dwa sąsiadujące z nią elementy konstrukcji.

Krokiewka – czyli pionowa belka wymianu – powinna być umieszczona 2–5 cm za ościeżnicą okna – wtedy z łatwością można wykonać termoizolację. Wszelkie wątpliwości, czy taka ingerencja w konstrukcję dachu nie spowoduje jej osłabienia, a co za tym idzie – ewentualnej konieczności wzmocnienia więźby, powinien rozstrzygać konstruktor.

Montaż okna dachowego w blachodachówce
Autor: Blachy Pruszyński Montaż okna dachowego w blachodachówce: 6) ułożenie ościeżnicy w miejscu przeznaczonym na okno, 7) rozcięcie w membranie otworu na okno, 8) wywinięcie fragmentów membrany na łaty.
Montaż okna dachowego w blachodachówce
Autor: Blachy Pruszyński Montaż okna dachowego w blachodachówce: 9) montaż skrzydła okiennego, 10) korekta ustawienia ościeżnicy.

Wcześniej przygotowaną ościeżnicę (z przymocowanymi kątownikami) ostrożnie kładzie się w miejscu, które zostało wyznaczone na okno, opiera na łatach montażowych, zwracając uwagę, aby leżała płasko. Następnie należy rozciąć folię po przekątnych prostokąta odpowiadającego powierzchni otworu ościeżnicy, a jej końcówki wywinąć na łaty i przybić do konstrukcji. W przypadku okien o większych wymiarach wymagane jest zastosowanie dodatkowych kątowników montażowych. Prawidłowo ustawione i skontrolowane pod względem poziomego ułożenia okno można przymocować dolnymi kątownikami. W tak przygotowanym otworze można ostrożnie założyć skrzydło. Po umieszczeniu go w zawiasie ościeżnicy należy sprawdzić, czy swobodnie otwiera się i zamyka. Jeżeli nie – trzeba sprawdzić poprawność ułożenia ościeżnicy, mierząc jej przekątne. Jeśli ich wymiary nie są sobie równe, wymagana jest korekta ustawienia. Można do tego użyć specjalnych plastikowych klinów. Dopiero po tych działaniach dozwolone jest przymocowanie górnych kątowników.

Montaż okna dachowego w blachodachówce
Autor: Blachy Pruszyński Montaż okna dachowego w blachodachówce: 11) mocowanie dolnego pasa membrany, 12) mocowanie bocznego pasa membrany, 13) przytwierdzanie pasów membrany w narożnikach ościeżnicy, 14) przygotowanie otworu pod dwa górne pasy membrany, 15) ułożenie kołnierza z dwóch pasów membrany, 16) mocowanie bocznych pasów membrany do łat.

Montaż okna dachowego w blachodachówce – zapewnienie wodoodporności ościeżnicy

W tym momencie montażu okna dachowego w blachodachówce należy jeszcze raz wyjąć skrzydło z ościeżnicy, podtrzymując je od dołu i wciskając przy tym kołek blokujący na każdym zawiasie. Aby zapewnić wodoodporność okna, trzeba wykonać wokół ościeżnicy kołnierz z pięciu pasków membrany. Pierwszy z nich – dolny – podsuwa się pod zluzowaną wcześniej łatę poniżej ościeżnicy i przybija do spodu ramy, a boczne przytwierdza do jej boków, dwa górne trzeba wsunąć pod zamontowaną na całej połaci membranę. W tym celu zachodzi potrzeba usunięcia małych odcinków kontrłat (jeżeli spoczywają na nich łaty) i nacięcia na ich poziomie, wzdłuż ościeżnicy, warstwy istniejącej izolacji. Do tak przygotowanego otworu wprowadza się nałożone na siebie na zakład pasy membrany i mocuje je – górny kołnierz do łat nad miejscem przecięcia, a dolny do ramy ościeżnicy. Nadmiar folii należy odciąć.

Boczne pasy membrany trzeba dodatkowo przymocować wokół łat. Wymaga to ich nacięcia i przytwierdzenia tak, aby ciasno przylegały do drewnianego elementu.

Montaż okna dachowego w blachodachówce
Autor: Blachy Pruszyński Montaż okna dachowego w blachodachówce: 17) mocowanie dolnej sekcji kołnierza okiennego, 18) zaginanie klipsów mocujących boczne sekcje kołnierza, 19) mocowanie bocznych części oblachowania do ościeżnicy, 20) montaż górnych blach osłonowych skrzydła, 21) formowanie fartucha zgodnie z profilem pokrycia, 22) szczeliny między pokryciem a ościeżnicą.

Montaż okna dachowego w blachodachówce – mocowanie kołnierza

Do montażu okna dachowego w blachodachówce w zależności od wysokości profilowania pokrycia, dobiera się odpowiedni kołnierz i oblachowanie okna. Zazwyczaj elementy te wraz z potrzebnymi łącznikami kupuje się w zestawie ze stolarką.

Aby zamontować dolną część kołnierza, należy ułożyć dolny rząd pokrycia, np. blachodachówki, zachowując odstęp pomiędzy ościeżnicą a jego krawędzią wynoszący 80 mm. Dopiero wtedy dolną sekcję kołnierza można przymocować do ościeżnicy za pomocą wkrętów znajdujących się w zestawie. Układając boczne sekcje, trzeba zagiąć ich elementy wzdłuż specjalnego przeprofilowania, dopasowując je do wysokości kołnierza zamontowanego poniżej, a następnie zacisnąć klipsy mocujące po obydwu stronach. Do przymocowania oblachowania do łat używa się przeznaczonych do tego uchwytów, natomiast do ościeżnicy – wkrętów. W następnej kolejności, ściśle do istniejących obróbek, układa się górne blachy osłonowe skrzydła oraz części oblachowania i kołnierza z uszczelką. Należy je uformować na dole, dopasowując do kształtu elementów pokrycia. W tym celu trzeba przycisnąć fartuch do profili dachówki i go wygładzić. W razie potrzeby można ostrożnie użyć gumowego młotka. W ostatnim etapie należy ułożyć pozostałe rzędy pokrycia – górny, oparty na listwie, i boczne – pamiętając o zachowaniu odpowiednich szczelin pomiędzy pokryciem a ościeżnicą (60–150 mm na górze okna, 30–60 mm po bokach).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.