Szyby zespolone – nowoczesne rozwiązania

2021-11-03 11:28
Szyby zespolone w oknie trzyszybowym
Autor: GettyImages Przykład szyby zespolonej w oknie trzyszybowym

Szyby zespolone stosuje się nie tylko w oknach, ale też często w przeszkleniach drzwi zewnętrznych, a nawet w bramach garażowych. Najlepsze szyby zespolone to takie, które spełniają oczekiwania odbiorców, zarówno jeśli chodzi o właściwości, jak i deklarowane przez producenta parametry techniczne.

Szyby zespolone w deklaracjach właściwości użytkowych

Szyby zespolone, które stanowią niezbędny element stolarki okiennej, a często także drzwiowej, charakteryzuje szereg istotnych właściwości technicznych. Na uzyskanie precyzyjnych danych w tym zakresie pozwala deklaracja właściwości użytkowych, którą musi dysponować każdy producent materiałów budowlanych. Obowiązujący sposób podawania informacji, obejmujący także szyby zespolone, obowiązuje od 2019 r. i zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 13 czerwca 2018 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Wśród wymienionych grup wyrobów budowlanych, objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz wymaganych dla nich krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych znalazły się okna.

Dla zainteresowanych szybami zespolonymi jako elementami wyrobu finalnego, czyli okna, ważne będą z pewnością – wymagane przepisami – niektóre informacje. Do nich należą np.:

 • odporność i reakcja na ogień,
 • zachowanie pod działaniem ognia,
 • odporność na uderzenie pociskiem,
 • także na wybuch i atak ręczny.
 • odporność na uderzenie wahadłem,
 • odporność na nagłe zmiany temperatury, 
 • odporność na stałe i chwilowe obciążenia oraz obciążenia wiatrem i śniegiem.
 • bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych,
 • właściwości termiczne,
 • właściwości świetlne i słoneczne,
 • przepuszczalność i odbicie światła i energii słoneczne,
 • całkowita przepuszczalność energii słonecznej,
 • trwałość.

Szyby zespolone a rodzaje szkła

Szyby zespolone, które można uznać za powszechnie najlepsze – jeśli chodzi o wypełnienie ram okiennych – stanowią te o podwyższonej odporności na włamanie i dobrej termice. W tym przypadku szczególnie istotny jest rodzaj szkła, a w naszym klimacie na pewno warto zwrócić uwagę na takie, które pozwala zatrzymać ciepło w budynku. Przy tym najpopularniejsze jest szkło niskoemisyjne, tzw. termofloat. Oczywiście, każdy wytwórca szkła ma w ofercie co najmniej kilka propozycji, tak więc jest w czym wybierać, zarówno jeśli chodzi o przenikanie światła, jak i powłoki funkcyjne oraz liczbę warstw laminatu, co decyduje o odporności na włamanie.

Ciepła ramka międzyszybowa w szybach zespolonych

Ciepła ramka międzyszybowa to drugi element, który pozwala wybrać najlepsze zespolenie. Ramka międzyszybowa, znajdując się wokół zespolenia na jego krawędzi, umożliwia zachowanie jednakowego odstępu między taflami szkła. Stabilizuje też pakiet i sprawia, że wewnątrz nie wykrapla się para wodna. Ciepła ramka wykonywana jest zarówno ze stali nierdzewnej, jak i tworzyw sztucznych. Przy tym oferta tych drugich rośnie. Materiał, z jakiego są wykonywane, to tajemnica wytwórców, ogólnie jednak znajdziemy tu m.in. wyroby z profilu polipropylenowego otoczonego stalą nierdzewną, warstwowe, gdzie górny płaszcz jest z tworzywa sztucznego, a dolny z cienkościennej blachy ze stali szlachetnej, a także bazujące na piance silikonowej oraz kompozytowe, z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami szklanymi.

Jak stwierdzić, która ramka jest odpowiednia? Trzeba użyć wzoru ∑ (diλi) ≤ 0,007 W/k (gdzie di oznacza grubość ścianki materiału, zaś λi współczynnik przewodzenia ciepła materiału w W/mK. Wielkość tego parametru została określona w aktualnie obowiązującej normie PN-EN ISO 10077-1:2017-10 (opublikowanej w wersji angielskiej): Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie.

Jeśli wynik jest 0,007 lub niższy, wówczas uznaje się, że ramka jest ciepła.

Szyby zespolone wypełnione gazem

Szyby zespolone, a w zasadzie przestrzeń między taflami szyb wypełnia się gazem, mającym wpływ na współczynnik przenikania ciepła pakietu. Może to być po prostu powietrze, ale też argon lub krypton. Ten ostatni ma najmniejszą przewodność cieplną, ale z kolei jest najdroższy – w atmosferze jego ilość w porównaniu z argonem, tlenem i azotem jest bardzo mała. Dlatego największym powodzeniem cieszą się szyby zespolone właśnie z argonem.

Szyby zespolone mogą być wypełnione gazem w zakresie od 85 do 100 proc. i jest to zawarte w normie PN-EN 1279-3:2018-08 – Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 3: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancje koncentracji gazu.

Zgodnie z nią także dopuszczalny ubytek gazu powinien być mniejszy niż 1% na rok. Biorąc to pod uwagę, większość producentów zespoleń udziela na nie gwarancji do 10 lat, choć – zależnie od jakości szyby – ten czas może być znacznie dłuższy.

Elementem, który ma największy wpływ na tzw. gazoszczelność szyb zespolonych jest uszczelnienie krawędzi zespolenia, które może być dwu- lub jednostopniowe. W pierwszym przypadku najpierw nakłada się butyl albo silikon, jako uszczelnienie pierwszego stopnia, i rozprowadza je ciągłą warstwą na obwodzie szyby. Uszczelnienie drugiego stopnia wykonywane jest z poliuretanu, tiokolu lub silikonu. Zwykle wystarcza warstwa grubości 4 mm, jednak w szczególnych warunkach klimatycznych lub termicznych powinna być większa. Drugie zastrzeżenie dotyczy wystawienia na promienie UV – jeśli nasłonecznienie będzie duże, powinno się uszczelniać silikonem. Uszczelnienie jednostopniowe oznacza naniesienie na krawędź zespolenia tylko jednego preparatu – kleju z grupy reaktywnych hot meltów.

Najlepsze szyby zespolone

Próbując ustalić, jakie szyby zespolone będą najlepsze, zapytaliśmy o zdanie kilku dostawców. Uważają oni, że najbardziej korzystnym rozwiązaniem w domach jednorodzinnych jest połączenie jak największego dostępu naturalnego światła z odpowiednią izolacyjnością termiczną, zapewniając możliwie najbardziej komfortowe warunki wewnątrz pomieszczeń. Najlepszym z kolei sposobem na uzyskanie powyższych korzyści jest zastosowanie szyb zespolonych w postaci szklenia dwukomorowego z dwiema powłokami niskoemisyjnymi, które pozwalają osiągnąć parametr Ug nawet na poziomie 0,5 W/m2K. Dodatkowo dzięki wysokiej jakości profili okiennych oraz tzw. ciepłej ramce dystansowej, można uzyskać przeszklenia o dużej powierzchni zachowujące wysoką izolacyjność cieplną. W takim przypadku warto rozważyć zastosowanie szyby zespolonej zawierającej powłokę przeciwsłoneczną, dzięki której otrzymujemy korzyści takie, jak w standardowej szybie zespolonej, tzn. wysoką izolacyjność cieplną oraz odpowiednie doświetlenie wnętrza domu, jednocześnie ograniczając przenikanie energii cieplnej, zabezpieczając dom przed przegrzewaniem pod wpływem słońca w okresie letnim.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.