Produkcja drzwi drewnianych. Jakie maszyny do produkcji drzwi usprawnią ten proces?

2021-11-03 16:16
Produkcja drzwi drewnianych
Autor: GettyImages Współczesna technika znacząco zmienia technologię produkcji drzwi drewnianych, a jednocześnie pozwala na odejście od powszechnej w dużych zakładach produkcji wielkoseryjnej, na rzecz szybkiego wytwarzania krótkich serii, a nawet wyrobów jednostkowych. Wszystko za sprawą cztero- lub pięcioosiowych centrów obróbczych sterowanych numerycznie (CNC)

Produkcja drzwi drewnianych może być wciąż wykonywana na kilku maszynach, głównie w zakładach stolarskich i przez producentów jednostkowych wyrobów na zamówienie. Jednak taki sam asortyment można szybciej i precyzyjniej wykonać na jednym, czteroosiowym centrum obróbczym czy w technologii produkcji elementów uniwersalnych.

Maszyny do produkcji drzwi drewnianych

Maszyny do produkcji drzwi drewnianych, które są potrzebne w każdym zakładzie stolarskim to m.in. pilarki tarczowe, strugarki: wyrówniarki i grubiarki, strugarki czterostronne, frezarki dolnowrzecionowe do elementów prostoliniowych lub krzywoliniowych. Przydatne będą również górnowrzecionowe frezarki do rowków, otworów, gniazd i wgłębień, natomiast do profilowania końców ramiaków i wykonywania czopów niezbędne są czopiarki, najlepiej dwustronne. Trudno także obyć się bez wiertarek, dłutarek czy szlifierek.

Wspomniane maszyny do produkcji drzwi drewnianych można zastąpić obrabiarką wieloczynnościową (składającą się z wyrówniarko-grubiarki z czopiarką i pilarko-frezarki) lub obrabiarką uniwersalną, pozwalającą pracować narzędziami różnego rodzaju, kolejno mocowanymi w zespole roboczym. Takie rozwiązanie oznacza niestety pracochłonne przezbrajanie i ograniczony zakres parametrów obróbki.

Jeśli zakład stolarski wytwarza modele fornirowane to powinny się w nim znaleźć również takie maszyny do produkcji drzwi, jak: nakładarki kleju czy narzędzia natryskowe oraz prasy do wywarcia nacisku na łączone elementy. Potrzebne będą również maszyny do okleinowania wąskich powierzchni płyt.

Należy także wspomnieć o urządzeniach montażowych, w rodzaju ścisków czy maszynach do malowania powierzchni ramiaków i płycin.

Jednostkowa produkcja drzwi drewnianych

Współczesna technika znacząco zmienia technologię produkcji drzwi drewnianych, a jednocześnie pozwala na odejście od powszechnej w dużych zakładach produkcji wielkoseryjnej, na rzecz szybkiego wytwarzania krótkich serii, a nawet wyrobów jednostkowych. Wszystko za sprawą cztero- lub pięcioosiowych centrów obróbczych sterowanych numerycznie (CNC). Charakteryzuje je duża sztywność, która gwarantuje stabilność i precyzję podczas obróbki dużych elementów – zakresy robocze i ruchy osi X, Y i Z są rzędu: 6000, 2000 i ok. 400 mm.

CNC wyposażone są w głowice wiercące z niezależnymi wrzecionami do wiercenia pionowego i poziomego. W głowicach najbardziej rozbudowanych CNC znajduje się zwykle kilka wrzecion pionowych niezależnych w osi X, parę wrzecion pionowych niezależnych w osi Y, dwa wrzeciona poziome podwójne w osi X i jedno poziome podwójne w osi Y. Do nacinania i cięcia wzdłuż osi X służy zespół piły wbudowany w głowicę wiercącą. Zespół frezujący, zwykle dwukierunkowy, umożliwia obróbkę w czterech osiach.

Na CNC prowadzona jest cała obróbka/produkcja drzwi drewnianych. Możliwe jest wykonanie w jednym mocowaniu felcowania, zrobienie kieszeni na zamki i okucia, a także wycięcie wzorów na płytach drzwi. Zważywszy na dominującą obecnie produkcję jednostkową, sprawdza się rozwiązanie z wprowadzaniem przez operatora programu obróbki. Nabywcy preferują centra z dwoma niezależnymi stołami obróbczymi, nad którymi porusza się agregat obróbczy. Podczas gdy wykonywana jest obróbka na jednym stole, na drugim operator z pomocnikiem układa materiał do następnej pracy, co zwiększa wydajność maszyny.

Automatyczna produkcja drzwi drewnianych

Produkcja drzwi drewnianych wielkoseryjna odbywa się najczęściej przy wykorzystaniu centrum obróbczego pracującego całkowicie automatycznie. CNC pobiera kolejne elementy z magazynku załadowczego, kompleksowo obrabia je z sześciu stron i wypycha gotowe elementy drzwi do magazynku odbiorczego. Nie wymaga obecności operatora, co więcej, jeśli na stanowisko podawania kantówki zostanie dowieziona odpowiednia jej ilość, to załadowana maszyna może pracować całkowicie bezobsługowo przez kilka godzin, również po zakończeniu zmiany, w pustej już fabryce. Kompleksowa obróbka odbywa się w jednym zamocowaniu w maszynie, bez potrzeby przekładania, przenoszenia i transportu elementów do kolejnych procesów obróbczych.

Produkcja drzwi drewnianych z uniwersalnych elementów

Aby produkcja drzwi drewnianych była elastyczna, czyli umożliwiała szybką zmianę modeli, zamiast jednego centrum czy linii specjalistycznych maszyn przelotowych, przechodzi się niekiedy na technologię szybkiej obróbki elementów uniwersalnych, które sprawdzą się przy różnych wersjach skrzydeł drzwiowych. Taką produkcję drzwi drewnianych można podzielić na cztery podstawowe etapy:

  • wytwarzanie ramiaków i płycin,
  • obróbka ramiaków,
  • montaż drzwi,
  • obróbka krawędziowa.

Cykl produkcyjny rozpoczyna się od rozkroju wzdłużno-poprzecznego płyt na formatyzerce panelowej, rozkroju materiałów uszlachetniających na urządzeniu do rozkroju folii i profilowania ramiaków na strugarce czterostronnej. Ramiaki trafiają na linię czterostronnego opłaszczowania, za którą znajduje się pilarka poprzeczna rozdzielcza. Przed prasą półkową, gdzie odbywa się oklejanie płycin, znajduje się nakładarka kleju. W ramach kompleksowej obróbki ramiaków, mającej na celu nadanie im końcowego kształtu do konkretnych modeli skrzydeł drzwiowych, tzw. surowych, wykonuje się formatowanie poprzeczne na prostej optymalizerce do rozkroju ramiaków na elementy docelowe na długość w wymiarze brutto.

Głównym elementem takiej funkcjonalnej linii produkcji drzwi drewnianych jest centrum pięcioosiowe, które prowadzi podstawową obróbkę komponentów pod względem kształtu. Element pionowy jest formatowany z długości na prosto, ponadto jest wytwarzana przylga i wszystkie otwory do kołków wiertłami o różnych średnicach. Obróbka krawędziowa skrzydeł obejmuje frezowanie gniazda pod zamek, wiercenie otworów pod zawiasy, wkręcanie zawiasów itp. Fazowanie, oklejanie fazy i przylgi górnej kończy etap obróbki elementów uniwersalnych. Kolejne operacje technologiczne są wykonywane zgodnie z konkretnym zleceniem. Następnie elementy składowe są wstępnie montowane ręcznie na liniach montażu, a później ściskane w automatycznych prasach przelotowych.

Produkcja drzwi drewnianych – rozwiązania uzupełniające

W przypadku gdy produkcja drzwi drewnianych jest związana również ze szkleniem, ciekawym rozwiązaniem jest zautomatyzowany system dozująco-składający, który równomiernie nakłada silikon. Pompa pod ciśnieniem 200 barów dostarcza medium do głowicy z automatycznie zamykanym zaworem. Głowice przyssawkowe pobierają pakiet szybowy i z góry opuszczają go w kaseton, precyzyjnie dociskając.

Z kolei dla wytwórców drzwi, których wzornictwo przewiduje łączenie drewna z ozdobnymi płytami aluminiowymi, przeznaczone są maszyny pozwalające na jednym centrum frezować elementy drewniane oraz wycinać i ozdabiać metal. Rozwiązania tego typu mogą wycinać również otwory pod małe oszklenia, witraże czy zamki.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.