Serwis bramy i obowiązkowe przeglądy. Jak powinien wyglądać profesjonalny serwis?

2022-01-23 9:43
Serwis bramy i obowiązkowe przeglądy
Autor: Hörmann Okresowy serwis bram jest wymagany przez prawo. Zgodnie z normą PN-EN 12635+A1:2009 bramy segmentowe, wyposażone w napęd elektryczny, muszą być poddawane corocznej kontroli bezpieczeństwa działania, wykonywanej przez wykwalifikowanego serwisanta

Wymagane są regularne, co najmniej raz w roku, przeglądy bram i systemów przeładunkowych. Częstotliwość przeglądów i szczegółowe wytyczne czynności konserwacyjnych zawarte są w dokumentacji technicznej urządzenia.

Obiekty, takie jak hale produkcyjne, magazyny czy warsztaty samochodowe, ze względu na intensywność użytkowania oraz wielkość wjeżdżających pojazdów, muszą być wyposażone w zamknięcia o standardzie przemysłowym. Często bramy uzupełnia się o elementy systemu przeładunkowego: rampy hydrauliczne oraz uszczelnienia bramowe. Dzięki takim kompletnym stanowiskom załadunek i rozładunek odbywają się sprawnie i są chronione przed warunkami atmosferycznymi.

Bramy te często są intensywnie eksploatowane, w trudnych warunkach, a ponadto narażone na uszkodzenia przez pojazdy. Awaria bramy lub rampy może spowodować, że towar nie będzie mógł wyjechać do kontrahenta lub nie zostanie przyjęty do magazynu. Straty z tego powodu mogą być znaczne, więc użytkownik powinien zadbać o specjalistyczną opiekę serwisową.

Obowiązkowy serwis bram przemysłowych

Okresowe konserwacje bram są wymagane przez prawo. Zgodnie z normą PN-EN 12635+A1:2009 bramy segmentowe, wyposażone w napęd elektryczny, muszą być poddawane corocznej kontroli bezpieczeństwa działania, wykonywanej przez wykwalifikowanego serwisanta.

Nie rzadziej niż raz na rok powinno się dokonywać również przeglądu systemów przeładunkowych; brak może skutkować utratą gwarancji. Częstotliwość przeglądów i szczegółowe wytyczne czynności konserwacyjnych zawarte są w dokumentacji technicznej urządzenia. Jednak w przypadku urządzeń, których użytkowanie jest bardzo intensywne, a warunki pracy szczególnie trudne (np. duże zapylenie, wilgoć, ujemna temperatura), przeglądy powinny być częstsze; co sześć miesięcy lub kwartał.

Warto pamiętać, że przestrzeganie tych zaleceń gwarantuje bezpieczną pracę, znacznie przedłuża trwałość produktów i zapewnia ich bezawaryjność, co ma wymierny efekt finansowy. Systematyczne przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne pozwalają na wykrycie drobnych usterek, naprawienie ich i zapobieżenie awarii, która unieruchomiłaby bramę i naraziła firmę na straty.

Serwis bramy i obowiązkowe przeglądy
Autor: KODA Serwis Zdarza się, że nawet najlepiej działająca brama przemysłowa ulegnie uszkodzeniu wskutek nieprzewidzianych okoliczności, np. nieuwagi kierowcy wózka widłowego czy ciężarówki, pożaru, albo gwałtownych zjawisk atmosferycznych (uderzenie pioruna, huragan). W takich przypadkach liczą się przede wszystkim: krótki czas oczekiwania na naprawę, umiejętności i doświadczenie serwisantów oraz dostępność części zamiennych

Jak powinien wyglądać profesjonalny serwis bramy?

Dobrze wyposażona ekipa w pierwszej kolejności zapewni możliwość przejazdu przez otwór bramowy. Doprowadzenie bramy od razu do pełnej funkcjonalności może się nie udać, jeśli zajdzie konieczność wymiany elementów wykonywanych na zamówienie, np. segmentu lub prowadnicy.

Przedsiębiorstwa, w których zatrzymanie transportu grozi poważnymi stratami, w razie awarii potrzebują natychmiastowego działania. Dlatego profesjonalne serwisy działają całą dobę przez siedem dni w tygodniu i oferują reakcję w ciągu 24 godzin, aby ewentualny przestój był jak najkrótszy. Wiele szczegółowych informacji na temat awarii uzyskuje się podczas zgłoszenia, dzięki czemu serwisanci przyjeżdżają na miejsce dobrze przygotowani. Poza tym są oni wyposażeni w aparaturę diagnostyczną ułatwiającą rozpoznanie problemu z automatyką.

Przeglądami i serwisem bram oraz systemów przeładunkowych zajmują się firmy, które urządzenia te sprzedają i montują. W umowach dostawy i montażu często zawarte są także usługi przeglądów i serwisów gwarancyjnych. Najczęściej firmy te opiekują się tylko produktami sprzedanymi i zamontowanymi przez siebie, na terenie swojego województwa oraz ościennych.

Zdecydowanie mniej jest ekip podejmujących się przeglądów i napraw bram wielu producentów oraz działających na terenie całego kraju. Działa ich w Polsce tylko kilka, chociaż systematycznie rosnąca liczba bram i systemów przeładunkowych pozwala już na taką specjalizację. Firmy takie mają autoryzacje serwisowe wszystkich najważniejszych wytwórców bram i automatyki. Aby zapewnić właściwą jakość obsługi oraz efektywność działań rozwijają sieć oddziałów regionalnych.

Teoretycznie ogólnopolskie sieci serwisowe mają także najwięksi producenci bram. Całodobowe infolinie przez cały tydzień przyjmują zgłoszenia i przekazują je do niezależnych, autoryzowanych serwisów, działających regionalnie. Firmy takie proponują kilka form umów: na czas określony, nieokreślony lub też w postaci usługi jednorazowej. W ramach stałej umowy klienci otrzymują inwentaryzację urządzeń, stanowiącą punkt wyjścia do dalszych prac, całodobowe wsparcie techniczne, gwarantowane krótkie terminy realizacji, a także szkolenia obsługowe.

Adam Miśków, Service on Time uważa, że: w dobie wszechobecnego outsourcingu firmy logistyczne oczekują najwyższej jakości usług na możliwie elastycznych zasadach. Chcą szybkiego serwisu, dostępnego w ciągu kilku godzin, co wymaga natychmiastowego dostępu do wszystkich możliwych części zamiennych. Otrzymujemy coraz częstsze sygnały z rynku, że klienci mający kilka czy kilkadziesiąt lokalizacji w Polsce, chcą mieć jednego partnera serwisowego i wszystkie zdarzenia kierować właśnie do niego, pod jeden numer telefonu czy mail. Dziś dostęp do serwisu ma być bezpośredni i możliwie najszybszy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.