Rampy przeładunkowe - wytyczne projektowania

2021-03-10 15:47
Rampa przeładunkowa
Autor: Gerton Stacjonarna rampa przeładunkowa dla wózków widłowych lub podjazdów typu van

Rampy przeładunkowe (pomosty przeładunkowe), a właściwie prawidłowy ich dobór, to bardzo ważny etap projektowania doku przeładunkowego, gdyż to one odpowiadają za połączenie naczepy z posadzką hali. Podpowiadamy, czym kierować się w wyborze rampy przeładunkowej.

Spis treści

  1. Rampy przeładunkowe - wysokość montażu
  2. Nośność ramp przeładunkowych
  3. Rampy przeładunkowe - dobór szerokości i długości
  4. Rampy przeładunkowe - długość języka rampy

Rampy przeładunkowe - wysokość montażu

Pierwszym czynnikiem determinującym poprawność pracy rampy przeładunkowej jest wysokość montażu pomostu. Parametr ten zależy od rodzaju obsługiwanej floty pojazdów. Konstrukcja standardowych ramp przeładunkowych sprawia, że idealnie nadają się do obsługi większości naczep. Jednak ze względu na wymiary urządzenia, mniejsze pojazdy (tzw. vany) należy rozładowywać w inny sposób, np. za pomocą ręcznych klap przeładunkowych.

Dopuszczalny kąt nachylenia pomostu
Urządzenia przeładunkowe Dopuszczalny kąt nachylenia α [%]
Palety przeładowywane ręcznie 5
Elektryczny wózek paletowy 7
Elektryczny wózek widłowy 10
Spalinowy lub gazowy wózek widłowy 12,5

Specjalnym typem ramp przeładunkowych są urządzenia łączące możliwość przeładowywania zarówno vanów, jak i naczep. Po podstawieniu większego pojazdu urządzenie działa jak standardowa rampa przeładunkowa, zaś przy obsłudze mniejszych pojazdów trzeba zmienić tryb pracy na skrzynce sterującej. Bez względu na rodzaj rampy przeładunkowej należy kierować się zasadą: wysokość montażu urządzenia przeładunkowego równa się średniej wysokości podłóg obsługiwanej floty. W przypadku dużej różnorodności pojazdów, najkorzystniej będzie zastosować rozwiązania mieszane.

Nośność ramp przeładunkowych

Kolejnym istotnym parametrem określającym funkcjonalność rampy przeładunkowej jest jej nośność. Jeśli zostanie nieprawidłowo wyznaczona, wówczas grozi to przeciążeniem oraz uszkodzeniem platformy. Przy ustalaniu wymaganej nośności rampy przeładunkowej często powielanym błędem jest niedoszacowanie łącznej wagi wózka, operatora i ładunku, a także konstrukcji samego wózka. Może to prowadzić do uszkodzeń urządzenia oraz częstych przestojów z uwagi na prace serwisowe. Aby poprawnie określić rampy przeładunkowej, wymagana jest znajomość maksymalnej wagi używanego środka transportu wewnętrznego oraz jego obciążenia.

Należy przy tym pamiętać, by sumować nie tylko wagę wózka i najcięższego ładunku, ale także ciężar operatora oraz elementów dodatkowych, w które może być wyposażony wózek, m.in. specjalnych chwytaków (stosowanych np. przy logistyce produktów AGD, papieru w rolach lub stali). Tak określona wartość musi być mniejsza od nominalnej nośności rampy przeładunkowej.

Należy jednak mieć na uwadze, że maksymalna nośność rampy przeładunkowej, zgodnie z wymogami normy PN-EN 1398, jest określana dla powierzchni styku kół wózka o wymiarach 100 x 150 mm. W przypadku gdy ta powierzchnia jest mniejsza, charakterystyka nośności rampy przeładunkowej ulega zmianie. Projektując urządzenia dokowe, trzeba uwzględnić typ wewnętrznych wózków transportowych. Na przykład te wysokiego składowania zmniejszają nośność rampy przeładunkowej nawet o połowę, ze względu na zmiany rozkładu nacisku punktowego kół na powierzchnię platformy.

Rampy przeładunkowe - dobór szerokości i długości

Następnym ważnym punktem w projektowaniu stanowiska przeładunkowego jest dobór szerokości i długości ramp przeładunkowych. Najczęściej parametry pomostu przeładunkowego wynoszą odpowiednio 2000 i 2500 mm. Wartości te należy jednak korygować w zależności od: wymiarów obsługiwanych pojazdów, rodzaju rozładowywanych towarów oraz wewnętrznych urządzeń transportowych. Szerokość rampy przeładunkowej nie powinna przekraczać 2250 mm. Większa wartość może spowodować, że język pomostu nie zmieści się w świetle naczepy. Warto również pamiętać, że przy wymiarze maksymalnym producenci urządzeń przeładunkowych zalecają, by zmniejszyć krawędź języka, np. poprzez ukosowanie czy stosowanie elementów bocznych ruchomych. Długość rampy przeładunkowej wpływa natomiast na komfort prowadzenia prac przeładunkowych. Przy odpowiednim doborze długości rampy przeładunkowej należy kierować się zasadą: im dłuższa platforma, tym mniejszy kąt nachylenia pomostu i lepszy komfort pracy. Odbywa się to jednak kosztem powierzchni magazynowej wewnątrz hali.

Przy określaniu optymalnego wymiaru rampy przeładunkowej trzeba się kierować normą PN-EN 1398 i dążyć do tego, by dostosować pochylenie rampy przeładunkowej do sposobu prowadzenia załadunku. Urządzenia zaprojektowane zgodnie z tą normą mogą pracować z maksymalnym kątem nachylenia wynoszącym 12,5%. Ten ostatecznie determinuje zasięg pracy języka pomostu, łączącego go z pojazdem.

Rampy przeładunkowe - długość języka rampy

Wpływ na bezpieczeństwo pracy ma także dobór długości samego języka rampy przeładunkowej. Zgodnie z wymogami ww. normy prace przeładunkowe mogą być prowadzone przy wardze umieszczonej min. 100 mm we wnętrzu naczepy. Jego długość musi być więc tak dobrana, aby zniwelować dystans pomiędzy urządzeniem a pojazdem.

Języki ramp przeładunkowych mogą mieć nie tylko różną długość, ale także działać na dwa sposoby. Język uchylny (lub wychylny) rampy przeładunkowej daje zawsze taką samą długość pracy, natomiast wysuwny pozwala płynnie regulować zasięg. Pierwsze z rozwiązań będzie wymagać znaczniejszej precyzji dokowania przy jednoczesnym zachowaniu prostoty obsługi, drugie oferuje większą elastyczność w zamian za większe skupienie uwagi operatorów podczas obsługi urządzenia.

Zaletą języków wysuwnych jest ich długość, umożliwiająca korektę ewentualnych błędów przy parkowaniu. Jak wcześniej wspomniano, języki ramp przeładunkowych znajdują zastosowanie w przypadku, gdy brama została zamontowana przed pomostem (tzw. Iso-Dok), a ich długość i rodzaj najczęściej determinuje konstrukcja otworu dokowego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.