Jednostki Oceny Technicznej – uzyskanie dokumentu odniesienia dla okuć budowlanych

regulacja okuć w oknie
Autor: gettyimages Jeśli okucie nie jest objęte zakresem norm z uwagi na jego rozwiązanie konstrukcyjne czy funkcje działania, producent zobowiązany jest zgłosić się do Jednostki Oceny Technicznej (JOT), np. ITB, w celu uzyskania dokumentu odniesienia dla swojego wyrobu

Jednostki Oceny Technicznej prowadzą pełen zakres badań okuć budowlanych na potrzeby oceny ich właściwości użytkowych w odniesieniu do norm. Ponadto Jednostki Oceny Technicznej umożliwiają uzyskanie Krajowych/Europejskich Ocen Technicznych.

Jednostki Oceny Technicznej – wprowadzanie do obrotu okuć nie objętych normami

Jeśli okucie nie jest objęte zakresem norm z uwagi na jego rozwiązanie konstrukcyjne czy funkcje działania (obecnie dotyczy to np. zamków wielopunktowych, zawiasów wieloosiowych i sprężynowych), producent/wprowadzający wyrób do obrotu, działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami ([2] i [3]), zobowiązany jest zgłosić się do Jednostki Oceny Technicznej (JOT), np. ITB, w celu uzyskania dokumentu odniesienia dla swojego wyrobu.

Efektem końcowym współpracy wprowadzającego do obrotu/producenta z Jednostką Oceny Technicznej może być dokument Europejskiej Oceny Technicznej (będący podstawą do wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych i znakowania wyrobu znakiem CE) lub Krajowej Oceny Technicznej (podstawy do wystawienia Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych i znakowania wyrobu znakiem B). Proces uzyskania Europejskiej Oceny Technicznej jest bardziej skomplikowany i długotrwały, co wynika m.in. z konieczności opiniowania dokumentu przez wszystkie europejskie Jednostki Ocen Technicznych.

W sytuacji, kiedy wyrób/okucie po raz pierwszy poddaje się analizie przez Jednostki Ocen Technicznych (żadna JOT nie prowadziła i nie zakończyła procesu, którego celem było wydanie EOT), proces ten związany jest z opracowaniem przez Jednostkę Oceny Technicznej tzw. EAD – dokumentu zawierającego wytyczne, wymagania i metody badawcze dla tego typu wyrobów. EAD po akceptacji i wprowadzeniu stanowi dokument odpowiadający rangą europejskiej normie zharmonizowanej, z tą różnicą, że wykonanie badania w jednostce akredytowanej w zakresie przywołanych w EAD norm/metod nie stanowi podstawy do znakowania znakiem CE. Niezbędny jest zatem udział Jednostki Oceny Technicznej celem wydania dokumentu końcowego, jakim jest Europejska Ocena Techniczna, która odnosi się do konkretnego asortymentu wyrobów ocenianego przez JOT.

Wykaz EAD-ów, czyli dokumentów będących podstawą do uzyskania Europejskich Ocen Technicznych, znajduje się na stronie EOTY (European Organisation for Technical Assessment): https://www.eota.eu/en-GB/content/eads/56/.

Wśród opublikowanych EAD-ów dostępny jest również dokument EAD-020001-01-0405 dotyczący zawiasów wieloosiowych. W przypadku wprowadzania wyrobu na rynek krajowy (znakowanie B) wystarczające jest uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej. W procesie jej tworzenia udział bierze Jednostka Oceny Technicznej i Laboratorium wykonujące badania.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.